Naprava za vtiskovanje puš v aluminijast odlitek

Namen: Naprava je namenjena kontroliranju dimenzij aluminijastih odlitkov in vtiskovanju puš. Glede na tehnološke zahteve se izvrši ločevanje in označevanje ustreznih in neustreznih kosov. vtiskovanje_pus1vtiskovanje_pus2 Karakteristike:

 • možnost kontrole štirih vrst odlitkov
 • ročno vstavljanje odlitkov v vhodni šaržer
 • uporaba koračnega manipulatorja za premik kosov v stroju
 • transport med delovnimi postajami je izveden z vrtljivo delilno (indeksno) mizo (delitev kroga – 6 pozicij)
 • izvedba kontrole višine:
  • o umerjanje merilnikov z referenčnim kosom
  • o uporabniško podani kriteriji (meje) o ustreznosti kosa
  • o meritev višine v dveh ali treh kontrolnih točkahvtiskovanje_pus3
 • vtiskanje puš
  • uporaba zalogovnika puš za daljšo avtonomijo delovanja
  • kontrola kosa na potek vtiskanja
 • označevanje dobrih kosov z igličnim označevalnim sistemom (točkovnim gravirnikom):
  • nadzorna enota z grafičnim zaslonom na dotik
  • možnost povezovanja v mrežo
  • programiranje preko računalnika
  • možnost izpisa grafične, številčne, črkovne oznake in 2D kode
 • avtomatski izmet slabih kosov
 • nadzorovan proces odlaganja slabih kosov
 • upravljanje naprave preko grafičnega zaslona na dotik – HMI
 • preverjanje ustreznosti delovanja naprave  in nastavljanje nekaterih kontrolnih parametrov z etaloni in ustreznim programom
 • možnost nadgradnje za avtomatsko (robotsko) posluževanje naprave

vtiskovanje_pus4 vtiskovanje_pus5